На главную Игры Технологии предприятиям Бух.учет Интернет-проекты Наука Социальные проекты Для горнодобывающих предприятий Угледар Все вместе Чем помочь? Новости проектов Очередь совещаний Ядро проектов

LD
(подключиться к проекту)
Группа проектов "Бух.учет"

LDSys
Система обліку юридичних документів
Система учета юридических документов

ld.jpgАвтор та розробник: Заблоцький Костянтин
-

Описание на русском
Уважаемые коллеги!

Существенное увеличение количества должников, судебных дел и исполнительных производств течение последних 3 лет обусловило острую необходимость автоматизации учета документооборота юридического отдела кредитного союза.
Именно поэтому в 2012 году, нами была разработана Система учета юридических документов "LDSys", ориентированная на модели работы КС. С самого начала разработки система постоянно проходит тестирование в действующей кредитном союзе. Именно
этому, стало возможным создать удобный интерфейс и учесть особенности присутствуют в деятельности КС.

Предлагаем Вам бесплатно ознакомиться с возможностями системы и использовать ее в деятельности Вашей организации.

Основные возможности системы:

1. Учет должников и поручителей

2. Учет договоров

3. Учет переписки с должников (письма предупреждения, требования и т.п.)

4. Учет исковых заявлений (судебный иск, апелляционная / кассационная жалоба и т.д.)

5. Учет документов судебного производства (ходатайства, заявления, судебные постановления / решения)

6. Учет исполнительных листов

7. Учет документов исполнительного производства (заявления, запросы / постановления госисполнителя)

8. Возможность сохранения текста документов

9. Автоматическое предупреждение об окончании срока подачи исполнительного листа

10. Учет платежей по В / Л

11. Система отчетов с возможностью самостоятельного редактирования внешнего вида отчетов и возможностью редактирования полей данных отчета.

12. Одновременная работа нескольких пользователей

13. Возможность ведения учета документов в разрезе филиалов и отделов ГИС

14. Использование промышленной СУБД Firebird 2.1 (не требует дополнительных затрат)
Условия оплаты:

1. Однократно 800 грн. + 200 грн за каждое дополнительное рабочее место

В оплату входит стоимость системы и техническая поддержка. Исправление ошибок, "глюков", недостатков - бесплатно.

2. Дополнительно оплачивается:

- Возобновление системы (т.е. Вы оплачиваете новые, дополнительные функции и возможности системы)

- Создание индивидуальных отчетов и модуливсистемы

- Создание дополнительных рабочих мест

3. Полностью бесплатное при условии учета не более 20 должников!

Опис українською
Шановні колеги!

Суттєве збільшення кількості боржників, судових справ та виконавчих проваджень протягом останніх 3 років зумовило гостру необхідність автоматизації обліку документообігу юридичного відділу кредитної спілки.
Саме тому у 2012 році, нами була розроблена Система обліку юридичних документів “LDSys”, орієнтована на моделі роботи КС . Від самого початку розробки система постійно проходить тестування у діючій кредитній спілці. Саме тому, стало можли
м створити зручний інтерфейс та врахувати особливості присутні у діяльності КС.

Пропонуємо Вам безкоштовно ознайомитись із можливостями системи та використовувати її у діяльності Вашої організації.

Основні можливості системи:

1. Облік боржників та поручителів

2. Облік договорів

3. Облік листування з божниками ( листи попередження, вимоги тощо)

4. Облік позовних заяв( судовий позов, апеляційна/касаційна скарга тощо)

5. Облік документів судового провадження ( клопотання, заяви, судові постанови/ухвали)

6. Облік виконавчих листів

7. Облік документів виконавчого провадження ( заяви, запити/постанови держвиконавця)

8. Можливість збереження тексту документів

9. Автоматичне попередження про закінчення строку подання виконавчого листа

10. Облік платежів по В/Л

11. Система звітів з можливістю самостійного редагування зовнішнього вигляду звітів та можливістю редагування полів даних звіту.

12. Одночасна робота декількох користувачів

13. Можливість ведення обліку документів у розрізі філій та відділів ДВС

14. Використання промислової СУБД Firebird 2.1 ( не потребує додаткових витрат)
Умови оплати :

1. Одноразово 800 грн. + 200 грн за кожне додаткове робоче місце

В оплату входить вартість системи та технічна підтримка. Виправлення помилок, “глюків”, недоліків — безкоштовно.

2. Додатково оплачується:

- поновлення системи ( тобто Ви оплачуєте нові, додаткові функції та можливості системи)

- створення індивідуальних звітів та модулівсистеми

- створення додаткових робочих місць

3. Повністю безкоштовне використання за умови обліку не більше 20 боржників !!!

ЯК ІНСТАЛЮВАТИ СИСТЕМУ ?
Інсталяційний набір Системи складається з двох файлів
1. Firebird-2.1.5.18496_0_Win32.exe - СУБД Firebird 2.1
2. LDSETUP.exe - Система обліку юр. документів ( далі – Система)
Розглянемо детально процес інсталяції:
1. Першочергово потрібно інсталювати СУБД Firebird 2.1
Увага!
- у випадку якщо на Вашому комп’ютері уже встановлено СУБД Firebird версії 2.1 або вище переходьте до п.2
- У випадку якщо версія нижче ніж 2.1 ( напр.. Ви використовуєте Cuprogram 2.5.0..), будь-ласка зв’яжіться з службою підтримки для консультації щодо коректної установки Системи
Для початку встановлення запустіть файл Firebird-2.1.5.18496_0_Win32.exe , постійно натискайте кнопку «Далі» до появи наступної форми
/1.jpg


Розглянемо детально процес інсталяції:
Перевірте чи встановлені усі перемикачі, які помічені червоним на малюнку і сміливо натискайте «Далі», «Встановити», «Закінчити».
На цьому інсталяція СУБД Firebird 2.1 завершена.
2. Встановлення безпосередньо Системи розпочинається із запуску інсталятора LDSETUP.exe
Інсталятор перевіряє версію встновленого FireBird і якщо вона відповідає вимогам – розпочинається процес інсталяції.
Розглянемо детально кожен крок інсталяції, з малюнками за необхідності.
1) Введення реєстраційної інформації
Ім’я користувача – будь-який псевдонім чи нікнейм
Організація – назва Вашої організації
Натискайте «Далі»
/2.jpgП.С. (введення цієї інформації не є обов’язковим)
2) Вибір робочої папки Системи
Ви можете залишити папку за замовчуванням або вказати будь-яку іншу.
3) Інсталятор запропонує Вам створити групу та ярлики у меню «Пуск». Рекомендую не відмовлятися.
4) Наступний крок - Пропозиція створити додаткові ярлики на Робочомустолі та/або Панелі швидкого запуску. Виберіть, місце звідки Вам буде зручніше запускати Систему.
5) Наступний крок – Перевірка вибраних опцій. Якщо усе добре – тисніть «Встановити»
6) Програма скопіює усі необхідні файли і завершить інсталяцію.
Після інсталяції у папці, яку Ви обрали у п.2 ( за замовчуванням це папка C:\Program Files\LDSys) будуть створені наступні файли та папки

/3.jpgDB - у цій папці зберігається пуста База Даних. Ви можете розмістити БД у будь-якій іншій папці. Я рекомендую відразу розмістити БД на диску, у папці D:\LDSysDB
Help – ця папка призначена для файлів контекстної довідки, яка доступна у Системі з меню «Допомога»
Reports - папка містить шаблони звітів. Переміщати чи видаляти забороняється ( звісно, якщо бажаєте щоб Система коректно працювала)
BuilsNotes.txt - короткий опис змін у різних версіях Системи. В принципі на роботу не впливає.
Cfg.ini - файл який містить локальні налаштування. Якщо випадково видалите – нічого страшного. Усі налаштування будуть «за замочуванням». Крім того у цьому файлі зберігається шлях до Вашої робочої Бази даних, тому краще його не рухати.
LDsys.exe – основний модуль Системи
LDsys.ico – логотип
Unins… - файли, що відповідають за коректну деінсталяцію Системи. У випадку якщо вона Вам стане непотрібна . Із за відсутності боржників та виконавчих проваджень J

FireBird 1.5 и 2.1 на одном комп’ютері як сервіси Windows

Ставим версию 1.5

Ставим версию 2.1, она говорит, что будет поставлена не до конца, ибо обнаружила 1.5.

После установки в каталоге, куда был установлен Firebird в файле doc\install_windows_manually.txt читаем что нужно сделать для установки второго экземпляра.
Нужно всего-то вызвать с определенными параметрами командной строки утилиту, установленную с FireBird 2.1, с целью установить FireBird 2.1 как сервис.

Настройки (в моем случае) различных версий FireBird идентичны. Различие только номере порта TCP/IP, на котором сервер ожидает соединения с клиентами.

Нужно задать номер порта для каждого из экземпляров свой. Один из них пусть будет стандартным 3050, а другой 3151 (нестандартный).

И FireBird 1.5 и FireBird 2.1 прописаны в ветке реестра Windows "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services" в двух разных подразделах. Параметр "ImagePath" каждого из этих подразделов содержит путь к exe-файлу и параметры командной строки.
Нужно добавить еще один параметр "-p НОМЕР_ПОРТА", где номер порта сервера FireBird. Причем, мне пришлось сделать это не только для нестандартного порта, но и стандартного.

Перезапускаем сервисы.

Правим в клиентских программах строчку с параметрами подключения к базе данных.

Обращаться теперь к базе данных нужно не просто как "192.168.0.111:C\DATABASE\DATAS.GDB", а указывая номер порта "192.168.0.111/3151C\DATABASE\DATAS.GDB". Для стандартного порта 3050 указывать номер порта явно нет необходимости.

Всего просмотров: 345
Всего загрузок: 270
Версия: от: 31.07.2014Добавить комментарий:ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТАУже реализовано

06.12.2012 Тестирование 1 Релиза для КС

30.01.2017 Корректировка описания проекта
Участники проекта


i D

Агора © .